Zapraszamy wszystkich właścicieli, przedsiębiorców i managerów oraz osoby, które chciałyby rozwijać swoje kompetencje managerskie do udziału w: 

 

„AKADEMIA MANAGERA z GoFuture”

 

Skąd pomysł i jaki ma być cel spotkań ?

Zrodził się on z własnych wieloletnich doświadczeń oraz obserwacji pracy managerów. Przez wiele lat zarządzaliśmy zespołami sprzedażowymi oraz managerskimi, co dało nam obszerny obraz specyfiki tego stanowiska, a dokładnie sytuacji i problemów z jakimi każdy kierownik musi się mierzyć na co dzień. 

Skrzętnie wynotowaliśmy nasze doświadczenia w punktach, a teraz chcielibyśmy je wspólnie omówić i skonfrontować w szerszym gronie. Nie chodzi tylko o edukację, chociaż każde ze spotkań będzie miało taki właśnie charakter. Głownie zależy nam na dialogu oraz wymianie doświadczeń. Wspólnie poszukamy rozwiązań sytuacji, które mogły przysporzyć trudności. 

To już trzecia edycja. W poprzednich dwóch udział wzięło w sumie 19 osób.

 Informacje organizacyjne:

Spotkania stacjonarne. Olsztyn, ul. Trylińsliego 2. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Ilość osób ograniczona: maksymalnie 12 osób.

Ilość spotkań 8. (4 zjazdy po 2 dni / sobota + niedziela).

Czas trwania każdego spotkania: 5 h.

W sumie 40 godzin szkolenia / osoba!

 

Harmonogram spotkań rok 2022

1 zjazd: 12-13 lutego 2022 r.

2 zjazd: 26-27 lutego 2022 r. 

3 zjazd: 12-13 marca 2022 r.

4 zjazd: 26-27 marca 2022 r.

Godzina rozpoczęcia każdego spotkania 09:00. Godzina zakończenia 14.00

Koszt uczestnictwa w akademii 4900 netto, 3900 zł netto osoba. W cenie lunch oraz przerwy kawowe.

Zgłoszenia przyjmujemy maksymalnie do 31.01.2022 r.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata 2 500 zł netto, druga rata 1 400 zł netto najpóźniej do 10.02.2022 r.

 Jak się zarejestrować? 

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo:  biuro@gofuture.pl. Po otrzymaniu maila skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.

Dofinansowanie.

Jest możliwość otrzymania do 80% dofinansowania. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt najpóźniej do 10.01.2022 r.

Certyfikat.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma CERTYFIKAT UKOŃCZENIA AKADEMII MANAGERA.   

 

Tematy spotkań:

ZJAZD 1  

Dzień 1 / 5 godzin 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZEFA. 

Umiejętność rozpoznawania i nawiązywania pozytywnych relacji z podwładnymi oraz przełożonymi. 

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Kluczowe funkcje komunikacji.
 • Zaburzenia i stopnie intencjonalności w komunikacji z pracownikiem.
 • Efektywny przepływ informacji.
 • Agresja i emocje w komunikacji. Czy można „oszukać” mózg ? Wykorzystaj prawo weta. 
 • Praktyczne wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Jak rozpoznać, że pracownik kłamie? Dlaczego kłamiemy?
 • Perspektywy postrzegania rzeczywistości w komunikacji z pracownikiem.
 • Poziomy aktywnego słuchania w zarządzaniu.
 • Konstruktywna krytyka w komunikacji, czyli prowadzenie rozmów rozwojowych oraz dyscyplinujących. 
 • Style w komunikacji – Uległy, Pasywny, Asertywny – TEST.
 • Asertywność – prawdy i mity. 
 • Czy jesteś asertywny/a?  – TEST
 • 5 technik zwiększających poziom asertywności.
 • Komunikacja, a osobowość.
 • Analiza transakcyjna Erica Berna. Komunikacja z poziomu Rodzić, Dziecko, Dorosły.
 • Porozumienie bez przemocy Marshall Rosenberg. 
 • Mechanizmy obronne w komunikacji.

Dzień 2 / 5 godzin

STYLE ZARZĄDZANIA. 

MODEL PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO – KENNETHA BLANHARDA.

Czy istnieje jedna droga by zostać prawdziwym liderem? 

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Dane rynkowe jako charakterystyka polskiego managera. Prawdy i mity. 
 • Sprawdź czy jesteś skutecznym managerem? Pięć testów kompetencji.
 • Twój potencjał w analizie SWOT, czyli jeżeli chcesz mieć lepszych pracowników, zadbaj o to abyś był lepszym szefem.
 • Zarządzanie pokoleniami w organizacji. 
 • Budowanie autorytetu to proces.
 • Zarządzanie, a przywództwo. 
 • Z czego składa się proces zarządzania?
 • Funkcje i style  kierowania.
 • Styl X,Y Douglasa McGregora.
 • Siatka kierownicza Blakea i Mountona.
 • Style zarządzania wg Daniela Golemana.
 • Model przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blanharda
 • Cztery etapy rozwoju pracownika. Przywództwo indywidualne.
 • Dopasowanie stylu kierowania do aktualnego etapu rozwoju pracownika kluczem do sukcesu w jego rozwoju.

ZJAZD 2  

Dzień 1 / 5 godzin

TRUDNE DECYZJE MANGERA

Praktyczne umiejętności w komunikacji z pracownikiem. 

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Trudne decyzje. Jak się do nich przygotować?
 • Kluczowe elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w trudnych sytuacjach. 
 • Jak funkcjonuje mózg lidera i pracownika w sytuacjach: euforii, stresu i zagrożenia? 
 • Jak radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach? 
 • Chłodny umysł i efektywne (otwarte, empatyczne) słuchanie. 
 • Jak przygotować i poprowadzić EXPOSE szefa? 
 • Karanie pracownika. 
 • Nagradzanie pracownika.
 • Przykłady nagród. Również tych niefinansowych. 
 • Rozmowy dyscyplinujące.
 • „Szefie proszę o awans, podwyżkę”. Model negocjacji z pracownikiem nastawiony na współpracę. 
 • Sztuka odmawiania podwładnym.
 • Stawianie granic pracownikowi.
 • Ciągłe marudzenie i narzekanie pracownika. 
 • Zwalnianie pracownika jak się przygotować, zaplanować i przeprowadzić rozmowę? 
 • Emocje podczas zwalniania. Jak sobie z nimi poradzić? 
 • Szef w roli mediatora.  

Dzień 2 / 5 godzin

JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW? TEORIE MOTYWACJI.

Praktyczna metoda sześciu kroków wg Michaela V. Pantalona.

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Definicja i znaczenie motywacji w sprzedaży. 
 • Obszary w mózgu odpowiedzialne za motywacje. Jak je pobudzić?
 • Najważniejsze zasady dotyczące motywacji pracowników. Rola managera. 
 • Co „zabija” motywację? 
 • Pieniądze i wynagrodzenie, a motywacja. Eksperyment Glucksberga i Edwarda Deci. 
 • Teorie motywacji.
 • Piramida potrzeb Maslowa.
 • Teoria determinacji Deciegi i Ryana.
 • Teoria X,Y McGregora.
 • Teoria potrzeb J.W.Atkinsona.
 • Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga.
 • Motywacja poprzez przydzielanie zadań, czyli motywowanie indywidualne.
 • Praktyczna metoda motywacji 6 kroków wg Michaela V.Pantalona. Manager w roli Coacha – WARSZTATY.

ZJAZD 3  

Dzień 1 / 5 godzin

FLUKTUACJA, CZYLI JAK ZATRZYMAĆ WARTOŚCIOWYCH PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI?

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Aktualne dane rynkowe dotyczące fluktuacji w polskich organizacjach. 
 • Dlaczego Polacy zmieniają miejsca zatrudnienia? 
 • Ile realnie kosztują rotacje polskich pracowników? 
 • Generacje pokoleniowe i ich wpływ na rotacje? 
 • Wskaźniki fluktuacji. Teoria Kevina Morella. 
 • Jak obliczyć poziom fluktuacji w organizacji? Wzory. 
 • Od kiedy należy zacząć „walczyć” o wartościowych pracowników? 
 • Rola i odpowiedzialność managera za poziom fluktuacji. 
 • Proces rekrutacji i jego wpływ na poziom fluktuacji. Jak wybrać najlepszego kandydata? Złote zasady. 
 • Jak wykorzystać w praktyce teorię Maslowa oraz Herzberga aby obniżyć poziom fluktuacji? 
 • Jak zatrzymać pracownika? Pięć konkretnych sposobów. Projekt autorski GoFuture. 
 • „ Szefie, odchodzę”. Jak przeprowadzić rozmowę gdy usłyszysz od pracownika te słowa? Algorytm spotkania.
 • Decyzja zapadła. Jak rozstać się z dobrym pracownikiem?  

Dzień 2 / 5 godzin

SZEF W ROLI COACHA. 

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJI PRACOWNIKA

Wykorzystanie metod coachingowych w pracy managera. 

Moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wpływ motywacji i zaangażowanie na wyniki sprzedażowe. Dane rynkowe.
 • „Góra lodowa”, czyli różnice między świadomością i podświadomością.
 • Proces skutecznego motywowania wg metod coachingowych.
 • Definicje, rola i znaczenie coachingu w przywództwie. 
 • Jak wydobyć wewnętrzny, ukryty potencjał pracownika tak aby realizował swoje cele? 
 • Pytania, najważniejszy element coachingu. Moc dialogu.
 • Metoda „stożka”.
 • Wykorzystanie modelu GROW do rozmów z pracownikiem.
 • Cztery etapy rozmów z pracownikiem wg zasad coachingu. 
 • Metoda 5xWhy.
 • Rozwój kompetencji podczas wizyt w terenie.
 • Podstawowe zasady dotyczące pracy z handlowcem.
 • Planowanie wspólnych wizyt. Cel jako „wartość dodana”, czyli ciągły progres w rozwoju pracownika.
 • Znaczenie neurogenezy w przyswajaniu wiedzy przez pracownika. 
 • Umiejętność udzielanie feedbacku po każdym spotkaniu oraz na zakończenie dnia wspólnej pracy.
 • Co oznacza zasada „ Mucha na ścianie”.
 • Raport Coachingowy – Case Study.

ZJAZD 4  

Dzień 1 / 5 godzin 

SZTUKA PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA PREZENTACJI. 

Teoria, zasady i praktyczne umiejętności wynikające z przygotowania i prowadzenia prezentacji. 

 • Zasady komunikacji podczas prowadzenia prezentacji.
 • Język werbalny i niewerbalny podczas wystąpień publicznych (postawa ciała, ton głosu);
 • Jak gestykulować, aby ukryć stres i wywołać zainteresowanie?
 • Jak wyeliminować zbędne interferencje yyy,aaa,yhmm?
 • Gdzie skierować wzrok, aby czuć się komfortowo?
 • Jak radzić sobie z trudnymi pytaniami?
 • Jak radzić sobie w kontakcie z mikrofonem i kamerą?
 • Niebanalna osnowa wystąpień. Jak wyjątkowo mówić o swoim temacie?
 • Dużo nie oznacza lepiej. Błędy w procesie przygotowania prezentacji.
 • Jak sobie radzić z publicznością?
 • Ile mam przygotować slajdów? Ile mają zachować treści? Złota zasada Wilsona.
 • Stopnie intencjonalności. 
 • Altruizm egoistyczny, czyli jestem najważniejszy.
 • Stanowisko ALFA i BETA podczas prezentacji. 
 • Zarządzaj uwagą podczas prezentacji, czyli zasady storytelilngu. 
 • Siła wizualizacji.
 • Jak poprowadzić słuchaczy do wspólnych wniosków? Triki prezentacji. 
 • Techniczna struktura prezentacji. Czyli jak ją przygotować – krok po kroku? 
 • Jak skutecznie radzić sobie z tremą i stresem, przed oraz podczas prowadzenia prezentacji.

Dzień 2 / 5 godzin

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII ZARZĄDZANIA i PRZYWÓDZTWA.
BADANIA I TRENDY, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA NAJNOWSZE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA.

 • Dane rynkowe i statystki dotyczące poziomów kompetencji polskich managerów vs. Europa management.
 • Zarządzanie, a przywództwo.
 • Znaczenie neurobiologii i kognitywistyki we współczesnym procesie zarządzania. 
 • Czym się różni mózg kobiety i mężczyzny w obszarach zarządzania i sposobie komunikacji ? 
 • Ewolucja zarządzania. Wybrane modele przywództwa.
 • Mity w teoriach zarządzania i komunikacji.
 • Koncepcja Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego. Dualistyczny model poznania.
 • Dan Ariely – Teoria Irracjonalności. 
 • Friederic Laloux. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości.
 • Robert Greenleaf. Przywództwo służebne w kontekście historii i nowoczesności zarządzania.
 • Przywództwo w organizacjach, teoria Gayla C. Avery z 2009 roku. Przywództwo klasyczne, transakcyjnem wizjonerskie, organiczne.
 • Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Harzberga.
 • Kryzys zarządzania. Symptomy i przyczyny.