Rekrutacje dla firm – > tutaj

Indywidualny rozwój osobisty -> tutaj

Ocena kompetencji pracowników -> tutaj

Rekrutacje dla Firm

Jako doświadczeni managerowie dobrze wiemy, że zatrudnienie niewłaściwej osoby wiążę się z nieuniknionymi konsekwencjami. Pierwszą z nich jest brak spodziewanych i zakładanych efektów pracy, które mogłyby zwiększyć dynamikę rozwoju organizacji. Kolejną konsekwencją jest odejście lub zwolnienie pracownika. Koszty odejścia, zastąpienia i wdrożenia kolejnego pracownika mogą wynosić do 85% jego rocznego wynagrodzenia.

W związku z tym wybór odpowiedniej osoby z grona kilkudziesięciu kandydatów ma tu kluczowe znaczenie. Wiemy, że samo doświadczenie nie wystarcza do tego aby kandydat spełnił pokładane w nim oczekiwania. Potrzebna jest do tego przede wszystkim odpowiednia osobowość. Człowiek zdeterminowany i zaangażowany, taki który poza inteligencją emocjonalną posiada również wysokorozwiniętą inteligencję sprzedażową/biznesową.

W każdym procesie rekrutacyjnym wykorzystujemy zaawansowane narzędzie psychometryczne Facet5. Pozwala to na dopasowanie cech osobowościowych kandydata do specyfiki zajmowanego stanowiska.

W ciągu 14 lat pracy na stanowiskach managerskich braliśmy udział w ponad 250 procesach rekrutacyjnych. Dotyczyły one zarówno handlowców jak i managerów. Dzięki temu bardzo dokładnie znamy procesy i mechanizm rekrutacji- rozpoczynając od przygotowania ogłoszenia, pierwszej rozmowy telefonicznej z kandydatem, weryfikację dokumentów rekrutacyjnych po organizację i prowadzenie Assessment Center.

Dla Państwa indywidualnych potrzeb oraz profilu szukanego pracownika przygotowujemy sprecyzowany proces rekrutacji. Uczestniczmy w Nim od początku do końca lub w poszczególnych jego etapach np. Assessment Center.

Poza rekrutacją zewnętrzną prowadzimy również dla Naszych klientów rekrutacje wewnętrzne. Ich celem jest z reguły wybór najlepszego kandydata np. do awansu lub zmiany stanowiska.

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Znajdziemy Ci idealnego pracownika!

Indywidualny Rozwój Osobisty

Usługa rozwoju osobistego pomaga wszystkim tym, którzy chcą poprawić swoją sytuację zawodową. Łączymy Naszą wiedzę i doświadczenie w tym aby każdy klient miał skuteczne wsparcia w zarządzaniu swoją karierą. Pomagamy w znalezieniu swojej indywidualnej ścieżki zawodowej, znalezieniu lepszej pracy lub w zatrudnieniu.

Głównym mottem Naszych działań jest cytat Konfucjusza:

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu”.

 

1) Osoby zatrudnione, które chcą proaktywnie wpłynąć na swoją karierę.

  Ta sytuacja z reguły ma miejsce wówczas gdy klient pomimo wewnętrznego przekonania, że spełnia wszystkie kryteria do otrzymania awansu, nie otrzymuje takiej oferty ze strony pracodawcy.

W pierwszej kolejności szczegółowo analizujemy obecną sytuację klienta. Weryfikujemy cele i oczekiwania vs. posiadane kompetencje. Równolegle na podstawie narzędzi psychometrycznych Facet5 analizujemy jego cechy osobowościowo i to czy są one spójne z posadą, na którą aplikuje. Na tej podstawie przedstawiamy szczegółowy plan działań mających na celu m.in. uzupełnienie deficytów, które powodują brak realizacji wyznaczonego celu. Dodatkowo, jeśli zaistnieje taka potrzeba przeprowadzamy sesję coachingową aby wzmocnić pewność siebie i motywację klienta.

Przygotowujemy również klienta do rozmowy z pracodawcą w sprawie awansu oraz w uczestnictwie w rekrutacji m.in. Assessment.         

2) Osoby zatrudnione, które chcą zmienić dotychczasową pracę.

    Jeśli kariera w firmie, w której pracujesz nie rozwija się tak jakbyś chciał. Jeśli nie widzisz żadnych dalszych perspektyw lub planujesz w ogóle zmianę branży to jesteśmy gotowi skutecznie Ci w tym pomóc. Proces zmian zaczynamy od rozmowy, w której klient określa swój cel lub cele. Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się podczas sesji coachingowych.

Na tej podstawie przygotowujemy skonkretyzowaną strategię działań. Wykorzystujemy do tego celu Nasze doświadczenie, znajomość rynku oraz narzędzia psychometryczne Facet5.

Jeśli zmiany wymagają uzupełnienia lub rozwinięcia kompetencji, wskażemy te obszary.

Przygotujemy również klientów do procesu rekrutacji. Zaczynając od przygotowania aplikacji, rozmowę z rekruterem, po udział w projektach Assessment Center (konkretne zadania do rozwiązania z jakimi klient będzie musiał się zmierzyć).

3) Osoby, które poszukują pracy.

    Oferta skierowana do wszystkich, którzy intensywnie poszukują pracy. Dotyczy osób, które pomimo wysyłania dziesiątek aplikacji lub udziału w rozmowach z rekruterami, do tej pory nie otrzymały propozycji zatrudnienia. Powodów takiej sytuacji może być wiele. Mogą one występować na jednym lub kilku etapach udziału w procesach rekrutacji. W związku z tym dokładnie analizujemy z klientem każdy taki etap. Zaczynając od dokumentów aplikacyjnych, rozmowy telefonicznej lub on-line, spotkania face-to-face z rekruterem, aż po Assessment Center.

Każdy klient przechodzi symulowaną rozmowę rekrutacyjną na podstawie której analizujemy jego słabe i mocne strony. Przeprowadziliśmy w roli rekrutera ponad 250 takich rozmów co sprawia, że posiadamy w tej kwestii  bogate doświadczenie praktyczne. 

Dodatkowo przeprowadzamy badania psychometryczne Facet5, których celem jest weryfikacja cech osobowości klienta.

Ważne jest dopasowanie osobowości pod konkretny profil poszukiwanego pracownika.

Na podstawie wszystkich zebranych informacji ustalamy konkretny plan działań.

Każdy klient otrzymuje również pisemny raport, który zawiera wszystkie niezbędne wskazówki.

Powrót do oferty

GoFuture Szkolenia Doradztwo Coaching

Ocena kompetencji pracowników

Niniejsza oferta skierowana jest przede wszystkim do firm i organizacji, którym zależy na sukcesywnym i efektywnym rozwoju pracowników. Ich umiejętności, kompetencji ale i wartości, które powinny być przestrzegane w firmie lub organizacji. Aby tak było należy najpierw dowiedzieć się na jakim etapie swojego rozwoju znajduje się każdy pracownik. Pozwala to ocenę jego słabych i mocnych stron, a następnie zaplanowanie jego rozwoju (kursy, szkolenia, coachingi).

Dzisiejsze standardy wyraźnie skłaniają się do delegowania pracowników do określonych zadań, a nie odwrotnie czyli zadań do osoby. Tylko człowiek zaangażowany z odpowiednim bagażem kompetencji jest w stanie efektywnie wykonać powierzone mu zadanie.
Ocena kompetencji świetnie się sprawdza w cyklicznej ocenie rozwoju pracowników np. przed awansem pracownika, kilka miesięcy po awansie, przy zmianie stanowiska lub po serii szkoleń dotyczących konkretnego zagadnienia.

Podczas procesu dokładnie analizujemy cechy osobowościowe oraz kompetencje pracownika. Wykorzystujemy w tym narzędzie: Development Center, które precyzyjnie ocenia wszystkie kompetencje niezbędne do wykonywania określonych czynności zawodu. Kompetencje, które mają być oceniane, najpierw precyzyjnie ustalamy z pracodawcą lub managerem.

Kolejnym etapem jest ocena cech osobowości za pomocą narzędzia do badań psychometrycznych Facet5.

Efektem końcowym jest dokładny pisemny raport, który otrzymuje pracodawca oraz pracownik. Formę przekazania oceny ustalamy indywidualnie z pracodawcą lub managerem.

Powrót do oferty