Biznes Consulting

W oparciu o Nasze wieloletnie doświadczenie związane z budowaniem i zarządzaniem strukturami sprzedażowymi,
marketingowymi i finansowymi oferujemy szeroki zakres usług doradczych i operacyjnych. Nasze usługi przygotowujemy pod potrzeby Naszych klientów. Cechuje Nas charyzma i uczciwość w relacjach z Naszymi kontrahentami. 

Co to oznacza? Widzimy rzeczywistość taką jak jest i w taki sposób przedstawiamy ją Naszym klientom. Każdy proces
rozpoczynamy od wnikliwej diagnozy danej sytuacji lub problemu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie sprecyzowanej metodologii przy wykorzystaniu najnowszych badań i narzędzi biznesowych.

W każdym z projektów zwracamy uwagę na równowagę pomiędzy zmianami strategicznymi (m.in. reorganizacją), kosztami, a potencjałem wzrostowym firmy.

Na tym Nasza rola się nie kończy. Uczestniczymy w procesie zmian do momentu ich zakończenia, monitorując jego kolejne etapy, w razie potrzeby modyfikując lub korygując zaplanowaną strategię.

Oferujemy również usługę “Osobisty Doradca 24/7”, w której to pozostajemy do Państwa dyspozycji całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Piotr Ptasznik

Strategia działań

• Wizja, misja, wartości, kultura organizacji wg modelu Scheina.
• Biznes plan: działania krótko i długoterminowe.
• Analiza i poprawa wydajności firmy (m.in. Analiza SWOT).
• Poprawa wydajności organizacji (procedury, struktura, standardy, rozwiązania IT).
• Analiza i poprawa wydajności organizacji przy optymalizacji kosztów (baza klientów, logistyka).
• Zwiększenie skuteczności procesów windykacyjnych (współpraca i odpowiedzialność: dział windykacji, handlowcy, klienci).
• Analiza i wdrożenie optymalnej strategii współpracy z klientami (prospecting, hunting, lejek sprzedażowy).
• Analiza i poprawa skuteczności sprzedaży – Akademia Sprzedaży dla kadry managerskiej, handlowców, doradców, z wykorzystaniem mierników osobowości Facet5.
• Wewnątrzfirmowe relacje interpersonalne (m.in. onboarding, rozwiązywanie konfliktów).
• Organizacja w okresie zmian.

W oparciu o Nasze wieloletnie doświadczenie związane z budowaniem i zarządzaniem strukturami sprzedażowymi,
marketingowymi i finansowymi oferujemy szeroki zakres usług doradczych i operacyjnych. Nasze usługi przygotowujemy pod potrzeby Naszych klientów. Cechuje Nas charyzma i uczciwość w relacjach z Naszymi kontrahentami. 

Co to oznacza? Widzimy rzeczywistość taką jak jest i w taki sposób przedstawiamy ją Naszym klientom. Każdy proces
rozpoczynamy od wnikliwej diagnozy danej sytuacji lub problemu. Kolejnym krokiem jest przygotowanie sprecyzowanej metodologii przy wykorzystaniu najnowszych badań i narzędzi biznesowych.

W każdym z projektów zwracamy uwagę na równowagę pomiędzy zmianami strategicznymi (m.in. reorganizacją), kosztami, a potencjałem wzrostowym firmy.

Na tym Nasza rola się nie kończy. Uczestniczymy w procesie zmian do momentu ich zakończenia, monitorując jego kolejne etapy, w razie potrzeby modyfikując lub korygując zaplanowaną strategię.

Oferujemy również usługę “Osobisty Doradca 24/7”, w której to pozostajemy do Państwa dyspozycji całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Piotr Ptasznik

Sprzedaż i Marketing

• Analiza i wybór produktów, marek przy wprowadzeniu na rynek.
• Strategia dotycząca wprowadzenie produktów na rynek.
• Strategia cenowa dotycząca produktów przy uwzględnieniu konkurencji rynkowej.
• Analiza i pozycjonowanie aktualnego portfolio produktowego (m.in. macierz BCG).
• Strategia działań mających na celu poprawę odsprzedaży produktów (m.in. programy lojalnościowe).
• Skuteczny marchandising.
• Segmentacja, targeting, retargeting.
• Organizacja i szkolenia dla działów Call Center.
• Kreowanie wizerunku firmy wśród klientów.
• Zarządzanie doświadczeniami klientów (Customer Experience).

Piotr Ptasznik

Zarządzanie procesami

• Organizacja w procesie zmian (m.in. restrukturyzacja, innowacje, wdrożenia).
• Wdrożenie strategii Lean Management.
• Fuzje, przejęcia, współpraca z partnerami strategicznymi. Negocjacje.
• Optymalizacja kosztów poprzez restrukturyzacje (restrukturyzacja całościowa, poszczególnych działów, produktowa).
• Zarządzanie zespołami sprzedażowymi podczas zmian oraz kryzysów organizacji.
• Analiza zasięgu sprzedaży, przygotowanie i wdrożenie strategii jej zwiększenia.
• Zwiększenie rentowności organizacji oraz poszczególnych działów.
• Podniesienie wartości firmy w procesie jej sprzedaży.

Piotr Ptasznik

Consulting Personalny

• Budowa profili kompetencyjnych w organizacji w wykorzystaniem badań i narzędzi.
• Systemy rozwoju zawodowego pracowników. Indywidualne struktury rozwoju.
• Analiza cech osobowościowych przy wykorzystaniu badań psychometrycznych Facet5.
• Badanie kompetencji pracowników w odniesieniu do ich rozwoju. Narzędzie Development Center.
• System ocen pracowników.
• Badanie zadowolenia pracowników.
• Audyt personalny.
• Outplecement.
• Efektywne i skuteczne rekrutacje pracowników. Narzędzie Assessment Center.
• Sytuacje konfliktowe w organizacji.

Piotr Ptasznik

Startup

• Analiza wymaganych zasobów i kompetencji wymaganych do rozpoczęcia działalności.
• Ustalenie profilu, zakresu i obszaru działania.
• Przygotowanie kompleksowego modelu biznesowego.
• Pozyskanie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
• Przeprowadzenie przez proces rejestracji.
• Przygotowanie biznesplanu.
• Segmentacja klientów i wybór.
• Przygotowanie strategii cenowej i produktowej.
• Skuteczne działania marketingowe dostosowane do budżetu.
• Zarządzanie zasobami ludzkimi (komunikacja w organizacji).
• Zarządzanie finansami (analizy finansowe – marża, zysk, strata).

Piotr Ptasznik

Doradztwo zawodowe

• Określenie predyspozycji osobowościowych (analiza psychometryczna Facet5).
• Weryfikacja doświadczenia i aktualnie posiadanych kompetencji.
• Określenie stanowisk, branż dopasowanych do Twojego profilu na podstawie powyższych danych oraz realiów lokalnego i globalnego rynku pracy.
• Analiza dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).
• Przygotowanie do procesu rekrutacji.
• Sugestie dotyczące kierunku rozwoju zawodowego. Kierunki kształcenia, szkolenia, kursy.
• Jak budować swoją osobistą markę na rynku pracy?

Piotr Ptasznik

Osobisty doradca

Znając realia dotyczące podejmowania przez managerów szybkich, a zarazem trudnych decyzji biznesowych, których
konsekwencje mogą mieć bardzo często wpływ na dalszy rozwój organizacji, uruchomiliśmy dla Państwa ofertę –
Osobisty Doradca 24/7. Usługa dotyczy wszystkich konsultacji zawartych w ofercie. Również w ramach szkoleń dla kadry managerskiej jak i zespołów sprzedażowych.

Pozostajemy do dyspozycji dla osób biorących udział w szkoleniach, którzy konfrontują nabyte umiejętności w praktyce.
Oferowana usługa charakter abonamentowy. Wysokość abonamentu jest uzależniona od wielkości i poziomu skomplikowania biznesu oraz zakresu świadczonego wsparcia.

Jesteśmy do dyspozycji Zarządu, Właściciela, Managerów i Handlowców na zasadzie „24/7”.

Piotr Ptasznik

Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to proces, który polega na  długoterminowej relacji osoby o zdecydowanie większym bagażu doświadczeń i wiedzy z osobą o mniejszym doświadczeniu bądź krótszym stażu pracy. Mentor to lider posiadający dużą wiedzę i który stanowi wzorzec dla podopiecznego. 

Na czym polega sesja?

Podczas sesji mentor udziela konstruktywnych rad nie tylko w zakresie konkretnych zagadnień, ale również w rozwoju osobistym oraz kształtowaniu ścieżki zawodowej. Przez cały ten proces wspiera, motywuje i inspiruje klienta. Dokładnie wiemy, że nawet najlepiej opracowana strategia nie będzie miała sensu powodzenia bez odpowiedniego zaimplementowania i skutecznego wdrożenia.

Kluczową rolę w przypadku mentoringu odgrywa doświadczenie i wiedza mentora w zakresie oferowanych zagadnień.

Dlaczego my?

W ciągu ponad 14 lat zarządzania i kierowania organizacjami wykonaliśmy tysiące godzin mentoringowych. Dotyczyły one współpracowników jak i klientów zewnętrznych. Pozwala to Nam twierdzić, że dokładnie znamy zagadnienia i problemy, z którymi mierzycie się Państwo każdego dnia swojej pracy. Zaufajcie Nam i pozwólcie skonfrontować Wasze problemy i obawy z Naszym wieloletnim doświadczeniem.

Obszary mentoringu.

W ramach mentoringu pracujemy z Naszymi klientami głównie w obszarach biznesowych m.in.:  szeroko pojmowanej strategii, zarządzania organizacją (wszelkiego rodzaju zmiany, fuzje, kryzysy oraz Startupy). Zajmujemy się również kształtowaniem pozytywnych relacji interpersonalnych zarówno z podwładnymi jak i z klientami.

Szczegółowe cele, które realizujemy podczas procesu mentoringu:

• Identyfikacja i analiza słabych i mocnych stron klienta
• Rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych.
• Pobudzanie kreatywności oraz sprawstwa w podejmowanych decyzjach klienta.
• Analiza i udzielanie informacji zwrotnych.
• Rozwijanie potencjału i wewnętrznej motywacji klienta.
• Inspirowanie klienta do ciągłego rozwoju.
• Wsparcie w podejmowanych przez uczestnika wyzwaniach i decyzjach.

 

Piotr Ptasznik